Lov om midlertidig tillegg til lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

Ot. prp. nr. 15, innst. O. nr. 11, besl. O. nr. 10 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.11.1986 Innst. O. nr. 11 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1986

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1986

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.1986