Om endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1986 vedrørende Administrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, Transportsubsidier, Jernbanetransport og Post.

St. prp. nr. 28, innst. S. nr. 57 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet