Om ekstraordinært vedlikehold av Longyearbyen skole - tilleggsbevilgning 1986.

St. prp. nr. 34, innst. S. nr. 39 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet