Om endringer av bevilgninger under kapitlene 610, 612, 640, 642 og 660 i område 09, Sosiale formål, i statsbudsjettet for 1986.

St. prp. nr. 35, innst. S. nr. 48 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet