Om endringer på statsbudsjettet for 1986 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet.

St. prp. nr. 36, innst. S. nr. 38 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet