Om endringer i bevilgningene under programområdene 29. Sosiale formål og 30. Helsevern i statsbudsjettet for 1986.

St. prp. nr. 41, innst. S. nr. 50 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet