Om tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 1986 på kapitlene 1100, 1111, 1148, 4105 og 4111 under Landbruksdepartementet.

St. prp. nr. 43, innst. S. nr. 35 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet