Om A/S Sydvarangers datterselskaper.

St. prp. nr. 31, innst. S. nr. 67 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet