Om forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 2. desember 1986 om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt. (skatteloven)

Dok. nr. 8:7, innst. O. nr. 27 for 1986-87

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.02.1987 Innst. O. nr. 27 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.1987

   Behandlet i Odelstinget: 13.02.1987