Lov om endringer i lov av 10. desember 1948 nr. 3 om veterinærer m.v.

Ot. prp. nr. 17, innst. O. nr. 26, besl. O. nr. 36 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 29.01.1987 Innst. O. nr. 26 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.1987

   Behandlet i Odelstinget: 06.02.1987

   Behandlet i Lagtinget: 13.02.1987