Lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.

Ot. prp. nr. 19, innst. O. nr. 19, besl. O. nr. 23 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1986 Innst. O. nr. 19 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1986

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1986

   Behandlet i Lagtinget: 16.12.1986