Om regulering av lønningene for Høyesteretts medlemmer og for Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

Innst. S. nr. 51 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet