Kredittpolitikken, valutapolitikken og Norges Banks og Bankinspeksjonens virksomhet i 1985.

St. meld. nr. 23, innst. S. nr. 118 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 25.03.1987 Innst. S. nr. 118 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1987

   Behandlet i Stortinget: 02.04.1987