Om klage fra Bernt Frydenberg, Oslo, over å være blitt forbigått ved beskikkelsen av ny administrerende direktør i Den Norske Stats Husbank

Innst. S. nr. 132 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet