Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015

Innst. 210 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 13.03.2019 Innst. 210 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har blitt forelagt overenskomster inngått med fremmede makter i 2015, og har behandlet saken. Et enstemmig Storting besluttet at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2019