Om Finotro A/S. Norges Fiskeredskapsimport. Sunnmøre Fiskeindustri A/S. Statens Fiskarbank.

Innst. S. nr. 121 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet