Om A/S Kongsberg Våpenfabrikk. A/S Horten Verft. A/S Raufoss Amunisjonsfabrikker.A/S Olivin. Norsk Jernverk A/S. A/S Norsk Koksverk. Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S. A/S Årdal og Sunndal Verk.DNN Industrier A/S. Fosdalen Bergverks-Aktieselskab.A/S Bjørnøen. Sulitjelma Bergverk A/S.Kings Bay Kull Comp.

Innst. S. nr. 100 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet