Om Filmgruppe I A/S. Statens lånekasse for utdanning. Studentsamskipnadene.

Innst. S. nr. 106 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet