Om A/S Statens Trelastbruk. A/S Vaksdal Mølle. Statens Landbruksbank.

Innst. S. nr. 105 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet