Om forslag fra stortingsrepresentant Bjørn Erling Ytterhorn datert 23. januar 1987 om å legge forholdene til rette for forsvarsledelsens deltagelse i den offentlige debatt om forsvars-, sikkerhets,- og utenrikspolitiske saker

Dok. nr. 8:11, innst. S. nr. 178 for 1986-87 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Erling Ytterhorn Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet