Om forslag fra stortingsrepresentant Arne Skauge datert 28. januar 1987 om godkjenning av søknad fra vikarbyråer om utleie av helsepersonell, herunder sykepleiere og hjelpepleiere

Dok. nr. 8:12, innst. S. nr. 125 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Skauge Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet