Lov om endringer i straffeloven m.m. (heving av den kriminelle lavalder)

Ot. prp. nr. 26, innst. O. nr. 39, besl. O. nr. 47 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i justiskomiteen . Innstilling avgitt 02.04.1987 Innst. O. nr. 39 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1987

   Behandlet i Odelstinget: 07.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 21.05.1987