Om forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 4. februar 1987 om reduksjon av totalisatoravgiften.

Dok. nr. 8:13, innst. S. nr. 139 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet