Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgrim Berg, Jan P. Syse og Ingrid I. Willoch datert 5. februar 1987 om Lov om reklame i nærradio og lokal-TV.

Dok. nr. 8:14, innst. O. nr. 33 for 1986-87

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Hallgrim Berg, Ingrid I. Willoch, Jan P. Syse Innstilling avgitt 10.03.1987 Innst. O. nr. 33 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.1987

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.1987