Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018

Meld. St. 28 (2018-2019), Innst. 58 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 21.11.2019 Innst. 58 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 28 (2018-2019) Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018, jf. Innst. 58 S (2019-2020). Stortinget besluttet enstemmig å vedlegge meldingen protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2019

   Debattert i Stortinget 03.12.2019
   Votert i Stortinget 03.12.2019