Om årsmelding for 1986 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen( Sivilombudsmannen)

Dok. nr. 4, innst. S. nr. 189 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet