Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018

Meld. St. 15 (2018-2019), Innst. 281 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 21.05.2019 Innst. 281 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding fra regjeringen om Norges fiskeriavtaler for 2019 og fisket etter avtalene i 2017 og 2018. Stortinget sluttet seg enstemmig til næringskomiteens innstilling i saken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2019