Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018

Meld. St. 12 (2018-2019)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang