Om offentlig oppnevning av medlemmer av representantskapet i Trønder Investbank A/S.

Innst. S. nr. 94 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet