Om endringer i vedtak om formues- og inntektsskatt til staten for inntektsåret 1986, og vedtak om forskudd på formues- og inntektsskatt til staten for inntektsåret 1987.

petroleumsskatteloven, skatteplikt til staten. (St. prp. nr. 59, innst. S. nr. 114 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet