Datatilsynets årsmelding 1985.

St. meld. nr. 29, innst. S. nr.108 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.03.1987 Innst. S. nr. 108 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.1987

   Behandlet i Stortinget: 01.04.1987