Om forslag fra stortingsrepresentantene Solveig Sollie, Harald Synnes og Per Aas datert 19. februar 1987 angående ferieinntekt for barn av aleneforeldre.

Dok. nr. 8:16, innst. S. nr. 136 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald Synnes, Per Almar Aas, Solveig Sollie Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet