Om forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh og Inger-Lise Skarstein datert 20. februar 1987 om adgang til direkte import av vin fra hoteller og restauranter med skjenkebevilling.

Dok. nr. 8:17, innst. S. nr. 134 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Annelise Høegh, Inger-Lise Skarstein Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet