Om forslag frå stortingsrepresentant Bjørn Erling Ytterhorn dagsett 23. mars 1987 om endring av konsesjonsordninga i fiskeoppdrettsnæringa

Dok. nr. 8:20, innst. S. nr. 130 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Erling Ytterhorn Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet