Om samtykke til utbygging av Bjøllåga kraftverk m.v.

St. prp. nr. 88, innst. S. nr. 231 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen (utkast til innstilling er forelagt kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 02.06.1987 Innst. S. nr. 231 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1987