Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktiges innberetning til Stortinget om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 1986

Dok. nr. 6, innst. S. nr. 160, for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet