Om forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 6. mai 1987 om tiltak mot voldskriminalitet.

Dok. nr. 8:25, innst. S. nr. 224 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet