Lov om endringer i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker m.m. (grunnfondsbevis)

Ot. prp. nr. 73, innst. O. nr. 87, besl. O. nr. 87 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1987 Innst. O. nr. 87 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1987

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.1987

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1987