Om samtykke til ratifikasjon av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Den Demokratiske Sosialistiske Republikken Sri Lanka til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Colombo den 4. desember 1986.

St.prp. nr. 71, innst. S. nr. 140 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen .

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet