Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker

Innst. 193 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.03.2019 Innst. 193 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2019