Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 20. mai 1987 om å la Conoco beholde operatøransvaret for Heidrun-feltet

Dok. nr. 8:27, innst. S. nr. 241 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet