Visse endringer / tillegg m.v. til det nasjonalfinansierte bygge- og anleggsprogram i Forsvaret.

St. prp. nr. 67, innst. S. nr. 175 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet