Forslag fra stortingsrepresentantene Jorunn Hageler og Paul Chaffey om å lovfeste barns rett til et godt miljø

Dokument nr. 8:36 (1996-97), Innst. S. nr. 162 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorunn Hageler, Paul Chaffey Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.04.1997 Innst. S. nr. 162 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1997