Omdisponering av og tilleggsbevilgning til forsvarsbudsjettet for 1987 i forbindelse med Norges deltaking i FNs fredsbevarende styrke i Libanon.

St. prp. nr. 84, innst. S. nr. 173 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet