Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018

Dokument 17 (2018-2019), Innst. 352 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2019 Innst. 352 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet aktiviteten til Stortingets delegasjon til Nordisk råd for siste halvår 2017 og kalenderåret 2018. Et samlet storting sluttet opp om arbeidet i Nordisk råd og Stortingets aktive deltakelse i å videreutvikle og styrke samarbeidet mellom de nordiske land.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2019

   Debattert i Stortinget 17.10.2019
   Votert i Stortinget 17.10.2019