Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.)

Prop. 58 L (2018-2019), Innst. 334 L (2018-2019), Lovvedtak 87 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og likestillingsdepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenInnstilling avgitt 28.05.2019Innst. 334 L (2018-2019)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt at kringkastingsrådet skal videreføres, men at reglene for oppnevning endres slik at Stortinget oppnevner ti og Kongen fire medlemmer. Det presiseres i kringkastingsloven at medlemme i rådet skal representere ulike aldersgrupper og alle landsdeler og ha mediefaglig kompetanse og erfaring. Vedtakskompetansen for godkjenning av nye NRK-tjenester overføres fra Kongen til Medietilsynet. Videre er det vedtatt bestemmelser som pålegger kringkastere å gjøre innhold tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser. Bestemmelsene om produktplassering er utvidet til å omfatte radio.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 28.05.2019

  Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2019