Finnmark som egen utdanningsregion og virkemidler for skoleverket i Nord-Norge m.v.

St. prp. nr. 103, innst. S. nr. 254 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1987 Innst. S. nr. 254 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1987