Statens overdragelse av Mesnalien kursted fra Privat Hospital A/S.

St. prp. nr. 113, innst. S. nr. 207 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.05.1987 Innst. S. nr. 207 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1987