Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2018

Dokument 9 (2018-2019), Innst. 341 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Norges Bank Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 341 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Dokument 9 fra representantskapet i Norges Bank. Representantskapet er Stortingets "forlengede arm" i banken, og fremmer årlig en rapport om kontrollen med bankens virksomhet. Rapporten ble vedlagt protokollen, og Stortinget har med dette tatt rapporten til orientering.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2019