Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS

Prop. 61 S (2018-2019), Innst. 265 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2019 Innst. 265 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet proposisjon fra regjeringen om samtykke til salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS, og enstemmig vedtatt at Stortinget samtykker til salget på de betingelser som er omtalt i proposisjonen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2019